SimpelMAIL!

Wat is SimpelMail?

SimpelMAil is een Mailprogramma waarbij men de Van: en Naar adressen simpel con invullen. De adresboekfunctie is simpel voor een Maillist

Download

Download de installatie van SimpelMail 1.0 (zipped)

Installatie

Het installatiepakket is eerst gezipt. Unzip dit alles eerst (mogelijk heb je Winzip nodig als je besturingssyteem dit niet zelf doet).
Voer daarna setup.exe uit. De rest verloopt volgens elk ander installatieprogramma.

Het programma

Eenmaal geinstalleerd verschijnt er een item in het startmenu die naar het programma verwijstj. Start het programma op.
Je krijgt een Venster met alleemaal velden waar je iets kunt invullen

Server:

Waarschijnlijk het belangerijkste bij het emailen. Zonder server geen email. Meestal zal je provider een SMTP-server opgeven.
Bekende voorbeelden:

Planet Internet: mail.pi.be
Telenet : smtp.telenet.be
...

In andere gevalllen zal de smtp server bestaan uit smtp.desitevanmijnprovider.be (of mail.desitevanmijnprovider.be). Raadpleeg de helppaginas van je provider om meer info hierover te kennen. Dit kan ook je eigen server zijn of die van je bedrijf.

Poort

Om een server te bereiken moet je zijn poort kennen waarop de server luistert, voor mail server is dit (bijna) altijd 25. Maar voor de kans dat je SMTP-server niet op de standaardpoort 25 connecteert voor een of andere reden staat de mogelijkheid dit te veranderen. Maar normaal laat je dit beter op 25 staan.

Van:

Hier komt het adres dat je gaat gebruiken om te mailen. Je kan dit adres vrij kiezen, maar best gebruik je je eigen adressen of de anonieme adressen.
Ideaal als je een eigen domein hebt waal je alles kunt kiezen voor @mijndomein.be. Een adres kan alles zijn zoals 'Jan' alleen zullen ze je dan moeilijk kunnen terugmailen, normaal geef je iemand@mailservice.be, <iemand@mailservice.be> of "Iemand die je kent"<iemand@mailservice.be> waarbij het geen tussen de "" in de meeste emailprogramma's word weergegeven (het adres soms ook)

Naar:

Hier gaan we specifieren naar wie we gaan mailen. Natuurlijk kan je ook iets zetten zoals 'test' maar ik betwijfel dat het zal aankomen. De adressering gebeurt zoals Van: wat er ook tussen de "" staat voor de <adres@provider.be> zal geen effect hebbenop de plaats waar de mail zal aankomen.

Adresboek

Er is een knopje naast Naar: waardoor je in het adreboek kunt en daar adressen kunt uit nemen voor te mailen, adressen toevoegen of een hele adreslijst te mailen.
Deze functie word verder deze pagina nog besproken.

Onderwerp:

Hier vul je in waarover je gaat schrijven.

Van: (header) en Naar: (header)

Deze vakken kun je pas invullen als je het vinkje 'Zelfde adreesenin header uigeschakeld zijn. Deze functie zal alleen bepalen welke adressen er in de header(hoofding) van het bericht komen, als je er andere adressen in wilt hebben dan degeen die je hebt opgestuurd, best laat je het het vinkje staan, soms kan deze berichten in ongewenste post terechtkomen, als ze dit als spam aannemen.

Datum:

Hier kun je inzetten welke datum je het verstuurd hebt, deze komt er al automatisch in maar je kan deze veranderen alsof je hem in het verleden of in de toekomst gestuurd heeft. Let wel meestal in de bron van het bericht komen de datum en de tijd wanneer de server het ontvangen heeft en soms denken ze dat het spam is als dit veel afwijkt van de juiste datum.

Sturen!

Spreekt voor zich, de mail zal worden verstruurd als er geen fout optreed

Adresboek

Voegtoe

Als je een of meerdere adressen (gescheiden door komma's) invult in het veld dan worden ze in het adresboek opgenomen. Indien een van de adressen al bestaat dan zal hij dit melden en het desbetreffende adres niet toevoegen.

Invoegen Naar:

Om een adres te mailen:
Selecteer het adres en druk op de knop 'Invoegen Naar'
Het adresboek sluit en je adres word bij Naar: ingevoerd.

Lijst invoegen Naar:

Om de hele adreslijst te mailen:
Druk op de knop 'Lijst invoegen Naar'
Het adresboek sluit en een verwijzing naar het adrsboek word bij Naar: ingevoerd.

Delete

Selecteer het adres en druk op de knop 'Delete'
Het adres word uit het adresboek gewist.

CSV lijst invoeren

Soms wil je bestaande adresboek in het adresboek importeren dit doe je door de desbetreffende csv bestand in de basismap van programma of op een gekende plaats waarvan je het pad gemakkelijk kan typen.(bv. c:\map\mijnasressen.csv of mijnadressen.csv indien in basismap van het programma). Vul het pad of de bestaandsnaam in van het programma inclusief '.csv'.

Opslaan en sluit

Het adresboek word gesloten en opgeslagen.
Hoe je het adresboek ook sluit (behalve als je het via ctrl-alt-delete afsluit), word het opgeslagen.

Help

Als er een leeg veld voorkomt in de adreslijst kun je dit best deleten. (Dit is meestal het veld in het begin)

Terug naar het begin