HTML-cursus voor beginners deel 2

 

Als je de eerste cursus html gevolgd hebt kunnen we verder werken aan ons bestand index.html
dat wij gemaakt hebben.

Bekijk eerst nog is goed onze index.html in de browser(zoals internet exporer of netscape)naar de regels met de uitlijning en voer dan volgende veranderingen uit(rode hebben we reeds getypt)test het daarna nog is uit

<html>

<head>

<title>Mijn eerste website</title>

</head>

<body>

<h1>Welkom op mijn website</h1>

<p> Beste mensen allemaal.</p>


<p>Welkom op deze website<br>

Deze site heeft nog meer te bieden</p>

<div align="right">Rechts uitgelijnde tekst</div>

<div align="center">Gecentreerde tekst</div>

<div align="left">Links uitgelijnde tekst</div>

<div align="Justify">Uitgevulde tekst::<br>

dit is een voorbeeld van<br>

Uitgevulde tekst</div>

<font color="#FFFF00">Geel</font><br>

<font size="6">Grote Letter</font><br>

<font size="7" color="#0000FF">Grote Smurf</font><br>

<a href="http://www.jvdboom.com">Het startportaal op het internet</a>

<!--commentaar regel :U bekijkt de broncode van (vul hier uw naam in) gemaakt door de cursus van Jan van den Boom -->

</body>

</html>

Zie we hebben de p tags daar vervangen door de div tags.Zo hoeft waar je wilt uitlijnen geen alinea te zijn en dus per regel verschillend kan zijn

vervang nu is color="#0000FF" door color=blue bij de regel van 'grote smurf' (sla op)en test het nog is uit.

Zo zijn er nog veschillende kleuren die voor de gemakkelijkheid een (engelstalige) naam gekregen hebben.

Kleurnaam
RGB-kleurcode
Nederlandse vertaling

Aqua

Black

Blue

Fuchsia

Green

Grey

Lime

Maroon

Navy

Olive

Purple

Red

Silver

Teal

White

Yellow

#00FFFF

#000000

#0000FF

#FF00FF

#008000

#808080

#00FF00

#800000

#000080

#808000

#800080

#FF0000

#C0C0C0

#008080

#FFFFFF

#FFFF00

Lichtblauw

Zwart

Blauw

Lila

Groen

Grijs

Felgroen

Kastanjebruin

Donkerblauw

Olijfgroen

Paars

Rood

Lichtgrijs

Blauwgroen

Wit

Geel

Laten we is de paginakleur aanpassen dus sporen we even de <body>- tags op en mpaken we er <body bgcolor=teal> van.
Test is uit. Laten we bgcolor het argument van de body tags noemen en dus de waarde van dit argument is teal.Let er wel op als je de kleurencode gebruikt, moet je het tussen haakjes zetten en dan is de waarde: "#008080".En er kunnen meerdere argumenten in een tag voorkomen gescheiden door een spatie.

Voeg het argument text met de waarde: white toe aan de body tags: <body bgcolor=teal text=white>
Test uit

Zo kun je als je kleuren van de links wilt veranderen de argumenten link en vlink(de kleur als je de pagina reeds bezocht hebt) een kleur als waarde geven.

Speciale tekens:

¨ &uml; Ä &Auml; ä &auml; enzovoort
^ kun je gewoon intypen maar om op een letter te zetten:
 &Acirc; î &icirc; ...
°
is &deg; maar Å is &Aring; ...
Hetzelfde voor &acute (´ bv: é), &grave(bv: è) &tilde(bv: Ã)waar een letter na de & geplaats moet worden bij &acute kun je het ook zonder letter gebruiken.

Dan heb je ook nog &#151; (spatie) &nbsp; < &lt; > &gt;" &quot; « &laquo;
» &raquo; © &copy; ® &reg; &#153; &euro; ÷ &divide; ¦ &brvbar; ¸ &cedil; ç &ccedil;

Er zin nog meer speciale tekens maar dit zijn de belangrijkste.

Met <hr> zet je een lijn.Het kan de volgende argumenten hebben: size, width, align,color ,noshade.
Hierbij zijn de size de hoogte en width de breedte in pixels,de noshade wordt zonder waarde opgegeven als de lijn geen 3d-effect mag hebben.je kunt de breedte ook in procent opgeven

Maak de volgende veranderingen en test uit.

<html>

<head>

<title>Mijn eerste website</title>

</head>

<body bgcolor=teal text=white>

<h1>Welkom op mijn website</h1>

<p> Beste mensen allemaal.</p>


<p>Welkom op deze website<br>

Deze site heeft nog meer te bieden</p>

<div align="right">Rechts uitgelijnde tekst</div>

<div align="center">Gecentreerde tekst</div>

<div align="left">Links uitgelijnde tekst</div>

<div align="Justify">Uitgevulde tekst::<br>

dit is een voorbeeld van<br>

Uitgevulde tekst</div>

<font color="#FFFF00">Geel</font><br>

<font size="6">Grote Letter</font><br>

<font size="7" color=blue>Grote Smurf</font><br>

<a href="http://www.jvdboom.com">Het startportaal op het internet</a>


<!--commentaar regel :U bekijkt de broncode van (vul hier uw naam in) gemaakt door de cursus van Jan van den Boom -->

<div align=center >Tags moeten genest worden: &lt;i&gt;<i>cursief &lt;b&gt;<b>vet cursief</b></i><b>

&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;b&gt;vet</b>&lt;/b&gt; &amp is een ampersand.</div>

<hr size=15 width=50% align=center color=blue>

<hr size=1 width=35% align=center color=blue noshade>

<blockquote>

Ingesprongen tekst

</blockquote>

<blockquote><blockquote><blockquote>

Extra ver ingesprongen tekst door nesten van tags

</blockquote></blockquote></blockquote>

<!-- Alle letters hebben hiermee een vaste breedte en spaties en enters worden letterlijk weergegeven dus zonder &nbsp of <p> of <br> -->

<pre>

   HTML
   1A I
    G L
    S K
 
</pre>

</body>

</html>

Proficiat, je hebt deel 2 van onze html cursusen met succes voltooid!

Terug naar html cursus voor beginners deel 1

Terug naar educatief

Terug naar het begin